Privacy- en cookiebeleid

Privacy- en cookiebeleid

 

Inleiding

 

LiveLane B.V. (hierna: ‘LiveLane’ of  ‘wij’) ontwikkelt, produceert en exploiteert live-entertainment concepten en evenementen, hetzij als eigen productie, hetzij in opdracht van of in samenwerking met opdrachtgevers en artiesten en/of in samenwerking met andere derde partijen zoals bijvoorbeeld kaartverkooporganisaties. Dergelijke (derde) partijen noemen wij “Evenementpartners”.

 

Over het algemeen verzamelen wij gegevens over u wanneer u een account creëert, een ticket koopt, wanneer u ons een e-mail zendt of belt, of wanneer u onze websites, apps en sociale media gebruikt. Wij maken gebruik van deze en andere gegevens om u en onze andere klanten een betere dienstverlening, marketing en ondersteuning te bieden (onder meer door het analyseren van uw gegevens om te zorgen voor een gepersonaliseerde ervaring). Wanneer u bijvoorbeeld een account creëert, een ticket koopt, een van onze apps downloadt of contact met ons opneemt via de telefoon, kunnen wij uw toestemming vragen om uw gegevens voor bepaalde doeleinden te gebruiken. Uw keuzes over hoe wij gegevens gebruiken worden hier beschreven.

 

LiveLane B.V., Veemkade 562-568 (1019 HM) is de zogenaamde ‘verantwoordelijke’ (d.w.z. de persoon/organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens) met betrekking tot alle gegevens die wij over u verzamelen en ontvangen wanneer u van onze diensten gebruik maakt. LiveLane is gebonden aan en gebruikt uw gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Deze verwerking van persoonsgegevens is door LiveLane aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) m00005014.  Op de website http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl kunt u meer informatie vinden over de AP en over privacy.

 

Soorten gegevens en doel gegevensverwerking

 

LiveLane kan bij het aanbieden van zijn diensten persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres. Het kunnen ook gegevens zijn over interesses van de gebruikers van een of meer van de diensten van LiveLane, bijvoorbeeld omdat u hebt aangegeven wat uw interesses zijn of omdat LiveLane uw interesses heeft afgeleid van de manier waarop u van de (mobiele) websites (waaronder apps), diensten of producten gebruikmaakt. Het is ook mogelijk dat u LiveLane toegang heeft geboden tot bepaalde gegevens, bijvoorbeeld locatiegegevens of koppelingen met sociale media. Verder worden er financiële gegevens, zoals uw bankrekeningnummer, verwerkt als u producten bestelt op een website, voor zover dat noodzakelijk is voor de betaling.

 

De servers van LiveLane kunnen ook automatisch bepaalde gegevens vastleggen, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan de betreffende (mobiele) website (met inbegrip van apps).

 

Op basis van deze gegevens wordt een profiel opgesteld, opdat LiveLane u beter van dienst kan zijn en de inhoud van zijn producten en diensten nog beter op uw interesses kan afstemmen.

 

Met behulp van deze informatie kan LiveLane de kwaliteit en toegankelijkheid van zijn websites verbeteren. Voor zover deze informatie wordt gebruikt, gebeurt dit altijd anoniem en getotaliseerd (niet op persoonsniveau).

 

De persoonsgegevens worden door LiveLane verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

 

 1. De totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld bij kaartverkoop;
 2. De administratie en communicatie met betrekking tot (het gebruik van) de LiveLane-websites;
 3. Het plaatsen van user-generated content of anderszins het plaatsen van informatie en het uitwisselen daarvan – daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot, de deelname aan (discussie)fora en het achterlaten van reacties en/of recensies;
 4. Het verzenden van digitale nieuwsbrieven, aanbiedingen, gebruikersinformatie, serviceberichten of andere elektronische berichten;
 5. De deelname aan prijsvragen en soortgelijke (promotionele win-) acties;
 6. Het doen van gerichte aanbiedingen, bijvoorbeeld via e-mail of door het tonen van een advertentie op een website of in een app, waarvan LiveLane vermoedt dat het uw interesse heeft op basis van de verwerkte gegevens. LiveLane kan in het kader van de optimalisatie van zijn aanbiedingen een profiel van u opstellen en kan u daarnaast gepersonaliseerde reclame en online “behavioural advertising” aanbieden.
 7. Het verhuren of anderszins verstrekken van gegevens aan Evenementpartners die u producten, diensten of informatie kunnen aanbieden;
 8. Het voldoen aan wet- en regelgeving.
 9. i. Het kunnen uitvoeren van marktonderzoek en het samenstellen van managementinformatie ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en het voor bepalen van de strategie van LiveLane en/of haar Evenementpartners.
 10. j. Het kunnen analyseren, onderhouden, optimaliseren en beveiligen van de LiveLane (mobiele) websites, apps en overige distributieplatforms en bijbehorende technologieën.
 11. k. Het kunnen optreden tegen verkoop van tickets op de zwarte markt te voorkomen, misbruik van intellectuele eigendom tegen te gaan (bijvoorbeeld een merk van ons of van onze Evenementpartners), of fraude (met inbegrip van fraude met creditcards en fraude waarvan wij denken dat dit heeft plaatsgevonden tijdens een loterij of actie of op een evenement) of andere misdaden tegen te gaan.

 

LiveLane bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hiervóór omschreven doeleinden.

 

Delen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen door LiveLane worden gecombineerd met gegevens die zijn verzameld in het kader van de aankoop of het gebruik van LiveLane-producten of -diensten.

 

Uw adresgegevens kunnen voorts voor het per telefoon en/of per post of mail toesturen van informatie en aanbiedingen worden verstrekt aan Evenementpartners c.q. andere zorgvuldig geselecteerde derde partijen. Deze derde partijen kunnen uw gegevens gebruiken om u aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten op uw interesses. Als u daarop geen prijs stelt, zal LiveLane uw gegevens op verzoek voor dat doel blokkeren.

 

Uw elektronische contactgegevens, zoals uw e-mailadres, kan LiveLane uitsluitend gebruiken voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van Evenementpartners of andere derden over hun producten en diensten indien u LiveLane daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven.

 

In bijzondere gevallen kan LiveLane zonder toestemming uw persoonsgegevens ter beschikking stellen aan derden. Bijvoorbeeld om gehoor te geven aan rechtmatige verzoeken van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het LiveLane-netwerk en de LiveLane-diensten te garanderen. LiveLane kan uw persoonsgegevens ook verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van LiveLane aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij uw persoonsgegevens uitsluitend zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting.

 

Inzage, correctie, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

LiveLane tracht te allen tijde de persoonsgegevens die het heeft verkregen correct te registeren. Bij de verwerking daarvan, of als gevolg van technische en andere omstandigheden, kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevensverzamelingen onvolledig worden. LiveLane aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontstane schade als gevolg van foutieve of vertraagde verwerking van gegevens.

 

Voor zover de Wet bescherming persoonsgegevens dit bepaalt, heeft u het recht de door LiveLane verwerkte persoonsgegevens te allen tijde in te zien, te (doen) verbeteren of te (doen) verwijderen.

 

U kunt ook doorgeven dat u er niet langer prijs op stelt dat uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden of dat deze worden gebruikt voor het doen van gerichte aanbiedingen, of dat u niet langer informatie en aanbiedingen per e-mail of post wenst te ontvangen. In uw bericht dient u in elk geval uw volledige naam, adres en woonplaats op te nemen. Op verzoek dient u ook een kopie van een identificatiebewijs op te sturen, zodat LiveLane kan verifiëren dat de informatie naar de juiste persoon wordt gestuurd. Als uw verzoek niet helemaal duidelijk is, kan LiveLane vragen om nadere specificatie. Nadat uw verzoek is uitgevoerd, stuurt LiveLane u altijd een bevestigingsbericht.

 

Indien u zich op een website van LiveLane heeft geregistreerd, geeft de betreffende website u vaak zelf de mogelijkheid uw persoonsgegevens zelfstandig in te zien en te wijzigen of om deze geheel of gedeeltelijk te verwijderen.

 

Gebruik van cookies

Cookies zijn eenvoudige, kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de daarin opgeslagen bestanden niet beschadigen.

 

LiveLane gebruikt cookies om het gebruiksgemak van de LiveLane platforms te bevorderen. Aan de hand van cookies kunt u bijvoorbeeld op de websites van LiveLane worden herkend als u deze opnieuw bezoekt. LiveLane gebruikt ook cookies om bij te houden welke producten u in uw winkelmandje hebt liggen of om de voorkeuren die u heeft ingesteld vast te leggen (bijvoorbeeld taalkeuze).

Ook adverteerders en door adverteerders ingeschakelde partijen om advertentieruimte in te kopen kunnen bij het tonen van advertenties via onze platforms cookies plaatsen. Op het gebruik van cookies door derde partijen is het privacy- en cookiebeleid van die derde partijen van toepassing.

 

Het accepteren van cookies dient, indien gewenst, vooraf via een internetbrowser te worden ingeschakeld, waarmee automatisch toestemming tot het gebruik ervan wordt verleend. Het niet-inschakelen van cookies zou het gebruik van (delen van) de LiveLane platforms enigszins kunnen belemmeren. Cookies worden niet gebruikt voor het identificeren van individuele personen.

 

Websites/webpagina’s van derden

De websites van LiveLane kunnen (hyper)links bevatten naar en/of banners en buttons van websites en/of specifieke webpagina’s van derden. Voor zover deze zijn opgenomen door LiveLane, is dit uitsluitend gebeurd ter informatie en voor het gebruiksgemak; zij zijn te goeder trouw geselecteerd. LiveLane heeft geen zeggenschap over, invloed op of controle over de inhoud, het beleid en andere kenmerken van dergelijke websites en/of webpagina’s, en kan in geen geval aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en/of kenmerken daarvan, dan wel voor de wijze waarop derden omgaan met uw persoonsgegevens en privacy. LiveLane verwijst u hiervoor naar de op dergelijke websites gepubliceerde algemene voorwaarden en/of privacy verklaringen.

 

Beveiliging

LiveLane heeft – met optimaal gebruik van de technologie die daartoe nu voorhanden is – adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking. Zo worden alle inloggegevens beveiligd opgeslagen. Alle LiveLane-websites zijn daarnaast beveiligd tegen misbruik.

 

Wijzigingen

LiveLane behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in zijn privacybeleid. Daarom adviseren we u om dit privacybeleid regelmatig te bekijken om te controleren of er nog wijzigingen zijn.

 

Vragen, inzage in uw gegevens, wijzigingen doorgeven of verzamelen van gegevens staken

 • Voor vragen over ons privacy- en cookiebeleid kunt u te allen tijde contact met ons opnemen
 • U kunt een eerder verleende toestemming voor het gebruik van uw elektronische contactgegevens altijd weer intrekken
 • U kunt LiveLane ook om inzage vragen in uw persoonsgegevens en verzoeken deze te wijzigen en/of te corrigeren
 • U kunt LiveLane ook vragen het verzamelen van uw persoonsgegevens te staken en/of verzamelde gegevens te verwijderen.
 • U kunt LiveLane vragen om uw gegevens niet langer met derden te delen of niet langer nieuwsbrieven en/of gerichte aanbiedingen (van derden) te ontvangen.

 

In alle gevallen kunt u uw brief sturen aan:

LiveLane B.V.

Afdeling persoonsgegevens

Postbus 1579

1000 BN Amsterdam

 

Of u kunt een e-mail sturen aan:

info@livelane.nl onder vermelding van ‘privacy’